• 88680395

مقاله

کد: 2 تاریخ انتشار: 1394/10/4
همه چیز در مورد بیماری شب ادراری کودکان
همه چیز در مورد بیماری شب ادراری کودکان شب ادراری (enuresis) به عدم توانایی فرد در کنترل ادرار اطلاق می گردد که شبها و در خواب اتفاق می افتد. به عبارت دقیقتر این لغت در مورد کسانی به کار می رود که سنشان به اندازه ای بالا هست که انتظار داشته باشیم بتوانند برای ادرار کردن از خواب بیدار شوند. این ...